web
s s s s

Hizmetlerimiz
TABRA İLE SÜREÇ


 

İLETİŞİM
Müşteri ile gerekli iletişim kurularak kendilerine hizmet verme isteğimiz iletilir...
 
KEŞİF
Projelendirilecek alana gidilerek gerekli keşif ve ölçümler yapılır bu esnada müşterinin istekleri uygulama yerinde dinlenir ve gerekli özetler oluşturulur...
 
ÇİZİM
Profesyonel eğitim almış mimarlarımızla gerekli özet doğrultusunda çizimler yapılır... 
 
SUNUM
Müşteri ile bir araya gelinerek çizimler onlara anlatılır ve gerekli düzenleme özetleri alınır...
 
REVİZYON
Proje üzerinde müşterinin istekleri doğrultusunda revizyonlar yapılır ve son haline getilir...
 
UYGULAMA
Proje alana uygulanarak müşteriye teslim edilir ve müşteri ve firma arasında proje sonlandırılmış olur...